604909502 / biuro@agro-parts24.pl
PL
PLN
0

Kategorie

ProducenciOperatorem niniejszej witryny jest firma AGRO-PARTS z siedzibą w Dragany 24A, 23-145 Wysokie, nr NIP: 713-274-23-63; nr Regon: 061406619.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy AGRO-PARTS, prowadzony w domenie www.agro-parts24.pl (dalej zwaną Witryną) przez AGRO-PARTS z siedzibą w Dragany 24A, 23-145 Wysokie
(dalej zwanego Sklepem Internetowym).


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

1. Jakie informacje gromadzi firma AGRO-PARTS?

1. Dane tymczasowe - sklep internetowy może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

2. Dane zbierane automatycznie:

a) Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

b) Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”

c) Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.

3. Jeśli użytkownik zdecyduje się na założenie konta w naszych witrynach, firma AGRO-PARTS może poprosić go o takie dane jak, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy (adres zamieszkania), nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP). Na witrynach należących do firmy AGRO-PARTS, mogą znajdować się opcjonalnie ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii o witrynie, obsłudze Klienta czy proponowanych towarach. W przypadku korzystania z narzędzi społecznościowych, firma AGRO-PARTS zachowuje prawo do przechowywania i monitorowania przesyłanych informacji.

4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

5. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

6. W przypadku przekazania firmie AGRO-PARTS jakichkolwiek danych dotyczących osób trzecich (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu”) w pierwszej kolejności należy uzyskać ich zgodę.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@agro-parts24.pl

2. Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów agro-parts24.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

3. Do czego używane będą zbierane informacje?

1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w sklepie internetowym www.agro-parts24.pl oraz w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia
2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, w celu realizacji zamówienia.
4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera (dotyczącego bieżącej oferty produktowej, nowości w ofercie oraz wyglądzie i działaniu witryn).
5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
6. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytaniaKlienta.
7. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
8. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.
9. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione, na wyraźną prośbę organów ścigania w szczególności jeśli zagrożona jest ochrona firmy AGRO-PARTS nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.

4. Zmiana danych

1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie sklepu internetowego lub kontaktując się z administratorem strony.
3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

5. Usunięcie konta

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

6. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@agro-parts24.pl

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@agro-parts24.pl

7. Pliki cookies i Google Analytics

Na niektórych witrynach firmy AGRO-PARTS użytkownicy mogą napotkać pliki cookies. Są to pliki, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności. Wykorzystanie plików cookies ma na celu m.in. lepszą personalizację witryn. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Na witrynach sklepu internetowego zbierane są również dane przez Google Analytics, czyli system analityki internetowej dający wgląd w ruch na stronie Sklepu Internetowego oraz skuteczność działań marketingowych.

8. Środki techniczne i Państwa Obowiązki


1. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana.
2. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia .Firma AGRO-PARTS podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę danych użytkowników. Powyższe działania mają ograniczyć do minimum nieuprawniony dostęp do danych użytkowników i ryzyko ich wykorzystania. Firma AGRO-PARTS nie gwarantuje całkowitego wykluczenia ryzyka wykorzystania danych przez włamywaczy Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
3. Takie miejsca jak fora dyskusyjne, czaty i inne obszary społecznościowe są miejscami publicznymi. Nie należy w nich podawać żadnych danych pozwalających na identyfikację użytkownika. Firma AGRO-PARTS nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo podanych w tych miejscach informacji.

9. Dzieci

Wszyscy użytkownicy, którzy nie skończyli 13 roku życia (w niektórych przypadkach granica wieku może być wyższa) przed podaniem danych osobowych proszeni są o przedstawienie zgody opiekuna prawnego.

10. Jak się wyrejestrować

Aby nie otrzymywać dalszych informacji handlowych od firmy AGRO-PARTS należy zalogować się na swoje konto i odznaczyć pole „newsletter” lub wysłać maila z taką informacją na adres e-mail: biuro@agro-parts24.pl Do każdej wiadomości załączona jest stopka z linkiem „Anuluj subskrypcję”, w który należy kliknąć, dalej postępować zgodnie z procedurą.

11. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: – biuro@agro-parts24.pl  

12. Zmiana polityki prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Data aktualizacji: 2019-02-15 11:00:00

Powered by Comarch e-Sklep ®